За нас
prism
 

 

Добре дошли в уеб сайта на фирма

 "КАДАСТЪР-ТИ" ЕООД

 

  Фирмата е основана от инж. Светослав Илиев практикуващ от 1992 година геодезически дейности. Предлагаме следните услуги:

 • Трасиране на имотни граници.

 • Делби на поземлени имоти.

 • Трасиране на сгради и съоръжение (издаване на протокол за строителна линия и ниво).

 • Заснемане на сгради и подземни проводи и нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР.

 • Заснемане на достигнати нива на изградени строежи.

 • Изработване на кадастрални планове и карти.

 • Изработване на специализирани кадастрални карти.

 • Изработване на нивелетни проекти.

 • Изработване на проекти за вертикално планиране.

 • Проектиране на линейни обекти.

 • Разработване на Подробни Устройствени планове.

 • Дигитализиране на картни материали.

 • Определяне на обема иззета маса.

 • Представителство на геодезически инструменти на фирмите KOLIDA, GEOMAX, HAUCE, Kovinoplastika Zupanc (тотални станции, нивелири, GPS-и, теодолити, лати, призми, репери, пирони, колчета  и др.).

       Работим съвместно с " ГЕО+ "

Смени език

 

 

total station

Теренен модел в 3D
Изработване на проекти за вертикално планиране
Кадастрален план

 3D model

vertically planning

cadastral plan

 

   Разполагаме със следния лицензиран софтуер и техника:

 • TPLAN - софтуер за обработка на геодезически измервания
 • MKAD - направата им в цифров вид
 • Pythagoras (Белгия) - Програма за обработка на геодезически измервания в 3D пространството
 • Leica TCR 705 - Тотална станция
 • Garmin - GPSMAP 60CSx
 • PENTAX AP-128 - Автоматичен нивелир
 • ROBOTOOLZ - RoboTape RT-9000 - Лазерна ролетка

 

Вие сте посетител: