Сервиз

 

Смени език

 

"ГЕОСЕРВИЗ" ООД

     Проверка и юстиране на геодезически инструменти Теодолити,

 Нивелири и Тотални станции

инж. Камен Белов - управител

1618 гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" 215

Тел./факс: 02 / 955 64 98

GSM: 088 / 7584329

E-mail: belov@geoservicebg.com